Keo công nghiệp, hóa chất cho sơn nước, hóa chất cho in vải, bột màu - phẩm nhuộm, hóa chất khác, hóa chất cho nhuộm, keo acrylic, keo sữa PVAC, keo PVA, nhũ tương sơn nước, bột màu hữu cơ, chất tăng trắng

Công ty cung cấp keo công nghiệp, công ty sản xuất hóa chất cho sơn nước, công ty cung cấp hóa chất cho in vải, cung cấp bột màu phẩm nhuộm, công ty cung cấp hóa chất nhuộm, công ty cung cấp nhũ tương sơn nước

Home / Acrylic Adhesive / Plextol D155
Plextol-D155

Plextol D155

- The glue does not dry

- Plastic containers 50 Kg - 200 kg iron containers

Product information
Application & Use

Nội dung mô tả sản phẩm của TTKco.

Được ứng dụng rộng rãi trong sản xuất vải.


    T-T-K-About
    T.T.K About

    T.T.K Chemicals Corporation has been found and developed since 1988, we are supposedly a pioneer in the field of produce and trade chemicals in Vietnam.

Thông tin đang được cập nhật
Thông tin đang được cập nhật